Debt Collections Handbook Finland 2018

Követelésbehajtási Kézikönyv

 • Finnország
 • Mezőgazdaság,
 • Autóipar/Közlekedés,
 • Vegyipar/Gyógyszeripar,
 • Építőipar,
 • Tartós fogyasztási cikkek,
 • Elektronika / IKT,
 • Pénzügyi szolgáltatások,
 • Élelmiszeripar,
 • Általános gazdaság,
 • Gépipar/Műszaki terület,
 • Fémipar,
 • Papíripar,
 • Szolgáltatások,
 • Acélipar,
 • Textilipar

24 szept. 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Finland.

Amicable collections

General information

 

 

 

 

Atradius Collections follows a collection process that is professional at all times with the objective of retaining the relationships between our clients and their debtors whenever possible. Our staff of collection professionals carry out the first collection tier in-house. We relentlessly pursue debtors verbally and in writing within the bounds of federal and state laws.

Interest

Atradius Collections always charges interest to debtors calculated from the base rate set by the Finnish National Bank, plus 7.5% per year. There are two alternatives:

 • To calculate the interest rate as agreed between the creditor and the debtor
 • T o calculate the interest rate according to Finnish regulations based on the reference rate fixed by the National Bank of Finland (plus 7.5% per year). This rate is fixed twice a year on 1st January and 1st July.

The second alternative will always occur if the interest rate is not agreed between the creditor and the debtor.

From a cultural point of view, Finnish debtors are used to paying late payment interest.

Debt collection costs

In Finland, debt collection costs are chargeable to debtors, representing the creditor’s claim for late payment.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Finland's economic situation and covers the following topics:

 • Legal prodedures
 • Lawsuit and costs
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Finland:

Download Debt Collections Handbook Finland now!

 

Jogi nyilatkozat

Az itt tett nyilatkozatok csak tájékoztató jellegűek, ezekre nem lehet hivatkozni semmilyen esetben sem. Az irányadó feltételeket megtalálja a jelenleg érvényes szabályzatban vagy a megfelelő termék vagy szolgáltatási megállapodásban. Az itt leírtak nem értelmezhetők úgy, hogy az Atradiusnak bármilyen joga, kötelezettsége vagy felelőssége lenne, beleértve a vásárlók átvilágítását vagy az Ön nevében végzendő egyéb átvilágításokat. Ha az Atradius átvilágítási eljárást végez valamely vevőnél, azt saját kockázatvállalási céljai miatt teszi, és nem a Biztosított vagy bármely más személy javára. Ezen kívül az Atradius és a hozzá kapcsolódó, kapcsolt vállalatok vagy leányvállalatai semmilyen körülmények között sem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, speciális, véletlen vagy következményként bekövetkező kárért, amely a nyilatkozatokban tett információk felhasználásából ered.