Kockázati Térkép

Az Atradius Kockázati Térkép áttekintést nyújt a világ országaihoz kapcsolódó kockázati szintről. A gazdasági elemzőink által összegyűjtött adatokon alapul, és számos tényezőre összpontosít.

Az Atradius Kockázati Térkép számos forrásból származik, és a STAR minősítési rendszert tartalmazza. Ez egy olyan rendszer, amelyet az Atradius gazdasági elemző csoportja dolgozott ki az ország kockázat felmérésére, beleértve a különböző politikai és gazdasági kockázatokat, illetve a polgári zavargásokat és a konfliktusokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Quarter 4 Country Risk Map 2020

 

 

 

 

 

Országkockázat

 

A nemzetközi piacokon üzleti tevékenységet folytató vállalatok az adott külföldi ország üzleti környezetének stabilitására támaszkodnak. A nyereséget és a beruházásokat érzékenyen érinthetik a gazdasági környezetben bekövetkező kedvezőtlen fejlemények. Az ilyen jellegű kockázatokat tág megfogalmazásban országkockázatnak nevezik.
Ezért az országkockázat szintje és annak változása fontos stratégiai és operatív mutató a nemzetközi vállalatok számára.

Az országkockázat számos olyan tényezőt is magában foglal, mint a politikai események, a (fegyveres) konfliktusok kockázata és a szuverén pénzügyi helyzet.
Ilyen tényezők továbbá a szabályozási változások, az elkobzás kockázata, a polgári zavargások, a háború, a devizakontroll és a leértékelés kockázata. Az országkockázat figyelembe veszi a szuverén fizetési hajlandóságát és képességét, valamint ennek hatását az állami vagy magánszervezetek határokon átnyúló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére. A politikai kockázat fedezeti szerződésünk keretén belül az országkockázati eseményt is biztosítani lehet.
Ha szeretne többet megtudni egy adott piacról és a STAR minősítéséről, tekintse meg Ország Riportjainkat.

Az Atradius STAR minősítés

A STAR az Atradius által létrehozott minősítő rendszer, amely a politikai kockázat besorolására szolgál. A STAR  két fő komponensből áll: szuverén és nem szuverén kockázat (arbitrary risk), amely az országkockázat mérésére szolgál. A STAR minősítés egy összefoglaló, amely az Atradius biztosítási szerződéshez kapcsolódó politikai kockázat mértékét méri,  és kifejezetten azon állami vagy magánszervezetekre gyakorolt hatására irányítja a figyelmet, amelyek  határokon átnyúló fizetési kötelezettségekkel rendelkeznek.

Általánosságban elmondható, hogy az Atradius Politikai Kockázat Szerződései két kategóriába sorolhatók:  szuverén és nem szuverén kockázat (arbitrary risk).

A STAR minősítés egy 1-től 10-es skálán mozog, ahol az 1 jelenti a legalacsonyabb kockázatot, a 10 pedig a legmagasabbat.  A 10 minősítési lépcső 5 tágabb kategóriába sorolható, hogy a hitelminősítés  szempontjából értelmezhető legyen.  A minősítési spektrum legkedvezőbb pontjától haladva, ezek a kategóriák az „alacsony kockázat” és a „nagyon magas kockázat” között mozognak. 

Jogi nyilatkozat

Az itt tett nyilatkozatok csak tájékoztató jellegűek, ezekre nem lehet hivatkozni semmilyen esetben sem. Az irányadó feltételeket megtalálja a jelenleg érvényes szabályzatban vagy a megfelelő termék vagy szolgáltatási megállapodásban. Az itt leírtak nem értelmezhetők úgy, hogy az Atradiusnak bármilyen joga, kötelezettsége vagy felelőssége lenne, beleértve a vásárlók átvilágítását vagy az Ön nevében végzendő egyéb átvilágításokat. Ha az Atradius átvilágítási eljárást végez valamely vevőnél, azt saját kockázatvállalási céljai miatt teszi, és nem a Biztosított vagy bármely más személy javára. Ezen kívül az Atradius és a hozzá kapcsolódó, kapcsolt vállalatok vagy leányvállalatai semmilyen körülmények között sem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, speciális, véletlen vagy következményként bekövetkező kárért, amely a nyilatkozatokban tett információk felhasználásából ered.