Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme

Az alábbiakban olvashatja azokat az irányelveket, amelyeket az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott információk védelmére használunk.

Milyen információkra van szükségünk és miért

Az Önnel fenntartott kapcsolat folyamán bizonyos információkra van szükségünk a következő célokkal:

 • termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és bővítése,
 • a pénzügyi és a biztosítási kockázat felmérése,
 • az Ön preferenciáinak figyelembe vétele a termékeinket és szolgáltatásainkat illetően,
 • kutatások és statisztikai elemzések készítése,
 • biztosítással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, úgy mint; hitellimit döntések és kárügyek kezelése,
 • adósságok megtérítése az Ön számára, vagy az Ön nevében,
 • bűncselekmények megelőzése és detektálása, ide értve az anyagi szankciók alkalmazását és a pénzmosás elleni törvény érvényesítését,
 • a szabályozó kötelezettségeinkkel összhangban való működés biztosítása.

 Szükségünk lehet további információkra az alábbi célokból is:

1. Weboldal használata

Az információ, amit az Atradius használ és gyűjt a web helyen keresztül, az alábbiakra terjedhet ki:

 • személyes adatok, amelyeket Ön ad meg és bocsát rendelkezésre, úgy mint az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma, vagy bármely más egyéb olyan információ, amelyet Ön a regisztrálás, vagy a termékek és szolgáltatások használata során megad.
 • információk, melyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és a weboldal használati preferenciáit, mint például a webhely kiválasztott nyelve. Az ilyen típusú információ gyűjtésére cookie-kat használunk. További ezzel kapcsolatos információk a Cookie információk link alatt érhetőek el, beleértve a cookiek engedélyezésének megszűntetését is,
 • az Ön IP címe (vagyis annak az eszköznek az egyedi azonosító száma, amellyel Ön az internethez csatlakozik), amit arra használunk,hogy azonosítsuk az Ön látogatásait a weboldalunk, illetve az Ön érdeklődési preferenciáit,
 • hírlevelek, melyekre feliratkozott, e-mail frissítések, ország riportok, aktuális kereskedelmi és gazdasági információk, melyeket ezen a weboldalon keresztül kért le.

2. Szerződés aláírás

Az Atradiusnak információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy az Ön neve hogyan jelenik meg a szerződésen; így árajánlatokat vagy szerződésújítási feltételeket adhatunk meg az Ön számára, kezelhetjük az Ön biztosítási szerződését, beleértve a hitellimit döntéseket és a kármenedzsmentet, illetve további egyéb formában segíthetjük elő az Atradius-szal fenntartott kapcsolatát.

3. Hitellimit döntések

Az Atradiusnak információra van szüksége azokról a vevőkről, akikkel az ügyfelei kereskednek. Ezen információk alapján dönt az Atradius arról, hogy biztosít-e hitellimitet az adott vevőre vonatkozóan.

4. Egyéb szolgáltatások

Az Atradiusnak a termékeinek és szolgáltatásainak biztosításához, mint például a behajtási megbízás, információkra van szüksége.

Ebből a célból az Atradius kombinálja az Ön által rendelkezésre bocsátott információkat azokkal az információkkal, amelyeket az Atradius szerez Önről egyéb harmadik féltől származó forrásból.

Ezeket az információkat az Atradius bizalmasan és alkalmazandó szabályzatoknak és törvényeknek megfelelően kezeli.

Akikkel megosztjuk az információkat

Az információk felhasználása során az Atradius kiadhat bizonyos adatokat harmadik félnek, úgy, mint az Atradius csoport más vállalatai, más biztosítók, biztosítási kárbecslők, bűntények és csalások ügyében nyomozó és bűnmegelőző irodák, szolgáltatók, ügynökségek, szabályozó hivatalok, vitatás rendező szervezetek, professzionális tanácsadók, mint például ügyvédek, behajtási ügynökök, biztosítási szerződése szerinti kapcsolt vállalkozások, vagy bármely más olyan személy, akit Ön hatalmaz fel, mint például brókerek vagy kapcsolt vállalkozók. Az Atradius felfedhet továbbá bizonyos információkat Ön által felhatalmazott személyek számára, úgy mint bankárok, tőkéstársak vagy brókerek.

Az Atradius csak meghatározott célra használja a személyes információkat

Személyes információit - továbbra is bizalmasan kezelve - esetenként az Európai Gazdasági Övezeten kívülre esően is továbbíthatjuk. Ilyen helyzetekben megteszünk minden lehetséges és szükséges szervezeti és technikai intézkedést azért, hogy garantálhassuk a személyes adatainak biztonságát.

Marketing

Személyes adatait arra a célra is felhasználhatjuk, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel postai úton, elektronikus levélben, szöveges üzenetben, vagy bármilyen más egyéb elektronikus formában. Esetenként információkat küldhetünk Önnek olyan termékeinkről és szolgáltatásainkról, melyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik. Önnek lehetősége van az ilyen típusú megkeresések elutasítására, illetve bármikor kapcsolatba is léphet velünk az info@atradius.com e-mail címen keresztül. Az Atradius nem bocsátja rendelkezésre a személyes adatait olyan harmadik fél számára, amely az Atradius termékeinek és szolgáltatásainak körén kívül eső, marketing célú megkeresésekkel jelentkezne.

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére személyes információt nem adunk ki

Az Atradius az Ön adatait (pl.: név, cím, telefonszám) előzetes hozzájárulás nélkül, marketing célból nem adja tovább, illetve nem értékesíti harmadik fél számára.  A fent említett adatok kizárólag az Atradius ügynökeivel és vállalkozóival kerülhetnek megosztásra, az Atradius által nyújtott szolgáltatás biztosítása céljából.

Az Ön jogai

Ön bármikor kérheti az Atradiust, hogy elküldje a személyes adatainak másolatát az Ön számára, azzal a céllal, hogy Ön kérhesse azok frissítését, javítását vagy törlését az info@atradius.com e-mail címen keresztül. Ez az e-mail cím a spam üzenetektől védett és JavaScript alkalmazás szükséges a használatához. Lehetősége van továbbá az adatvédelmi ügyintéző felkeresésére az Atradius cégcsoporton belül, az Ön országában hatályban lévő törvénykezés linkjére kattintva. Az Atradius megtesz minden lehetséges lépést annak érdekében, hogy megőrizze az Ön személyes adatait és személyazonosságának biztonságát. Az Atradius esetenként kisebb díjat róhat ki az Ön számára nyújtott információ után.

Mit kell még tudnom az adatvédelemről?

Az Atradius webhelyén keresztül elérhető külső weboldalak és szolgáltatások adatvédelmi és adatszerzési szabályai az Atradius-étól eltérőek lehetnek. Az Atradius nem vállal felelősséget ezekért a független eljárásmódokért. Ezeken a külső weboldalakon az Ön felelőssége a jelszavának és egyéb bejelentkezési adatainak védelmére terjed ki. Kérjük, hogy mindig legyen megfontolt és körültekintő! Amennyiben személyes adatokat tesz közzé az Interneten, azok nyilvánosan elérhetővé válnak és kéretlen megkeresések érkezhetnek különféle harmadik féltől. Az Atradius minden erőfeszítést megtesz azért, hogy megvédje az Ön személyes adatait, azonban nem garantálhatja a biztonságát azoknak az információknak, amelyeket Ön az Interneten keresztül közvetít az Atradius számára; ezen tevékenység felelőssége Önt terheli.

Az adatvédelmi szabályzat kiegészítései

Az Atradius bármikor megváltoztathatja az adatvédelmi szabályzatát, előzetes figyelmeztetés nélkül. A változások az ’Adatvédelem’ pont alatt érhetőek el. A változások nyilvánossá tételét követően a weboldal használatával Ön elfogadja a megváltozott adatvédelmi szabályzatot, annak minden változásával együtt. Ajánlott továbbá rendszeresen átolvasnia az adatvédelmi szabályzatot, hogy meggyőződhessen arról, hogy ismeri a legfrissebb verziót.

Jogi nyilatkozat

Az itt tett nyilatkozatok csak tájékoztató jellegűek, ezekre nem lehet hivatkozni semmilyen esetben sem. Az irányadó feltételeket megtalálja a jelenleg érvényes szabályzatban vagy a megfelelő termék vagy szolgáltatási megállapodásban. Az itt leírtak nem értelmezhetők úgy, hogy az Atradiusnak bármilyen joga, kötelezettsége vagy felelőssége lenne, beleértve a vásárlók átvilágítását vagy az Ön nevében végzendő egyéb átvilágításokat. Ha az Atradius átvilágítási eljárást végez valamely vevőnél, azt saját kockázatvállalási céljai miatt teszi, és nem a Biztosított vagy bármely más személy javára. Ezen kívül az Atradius és a hozzá kapcsolódó, kapcsolt vállalatok vagy leányvállalatai semmilyen körülmények között sem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, speciális, véletlen vagy következményként bekövetkező kárért, amely a nyilatkozatokban tett információk felhasználásából ered.