Esettanulmány - Bunge Zrt.: A hitelbiztosítás szerepe az élelmiszeriparban

"Ugyanabból a kottából játszunk."

Gera László, Hitel- és kintlévőségkezelési vezető, Bunge Zrt.

Áttekintés

Vállalat:

Bunge Zrt.

Iparág:

Agrárkereskedelem és élelmiszeripar

Piac:

Global

Kihívás:

Kiegyensúlyozott kockázatkezelés, kereskedelmi támogatás

Eredmények:

Az Atradius-szal való együttműködés a vevői hitelkeretek megállapításában és a kintlévőségek kezelésében kiemelt szerepet játszik.

Hogyan értük el:

A hitelbiztosító jelenléte által egy másfajta szemléletmód alakul ki az ügyfélben, amelyet követni lehet.

A biztosítóval való kommunikáció a mindennapi munka részévé vált.

Bunge Case Study Gera László
Bunge Zrt.

Esettanulmány témája

A Bunge Zrt. számára nagyon fontos célkitűzés a pénzügyi kockázatok biztonságos kezelése. Gera László, a magyarországi vállalat kereskedelmi hitel- és kintlévőség kezelési vezetőjének elmondása szerint „a Bunge-nál a kockázatok kezelése egyre nagyobb szerepet kap a cég életében, melynek fontos része – az alapanyag ellátás biztonsága, az árfolyamkockázatok csökkentése mellett – a partnerek kiválasztásával, pénzügyi értékelésével és a vevői kintlévőség kezeléssel kapcsolatos szolgáltatás. Ennek egyik eszközeként használjuk a hitelbiztosítást, amely azonban nem egyszerűen a feladatok „kiszervezését” jelenti, hanem szoros együttműködést kíván az Atradius és közöttünk. Mi is figyeljük partnereink fizetési szokásait, külső információkat is igénybe veszünk, amely elmélyültebb szakmai együttműködést biztosít és azt, hogy egy hullámhosszon legyünk a biztosítóval, tehát ugyanabból a kottából játszunk.”

A hitel- és kintlévőség kezelési vezető kiemeli az együttműködésnek azt a szintjét, amely már nemcsak a kereskedelmet könnyíti, hanem a folyamatok gördülékenységét segíti elő. „Az informatikai rendszerünkbe beépült hitelbiztosítás ma már nem jelent jelentős többlet adminisztrációt, viszont nagymértékben levette a vállunkról a kockázatot. Jelenleg mindössze ketten kezeljük a közel hatszáz vevő kintlévőségét, amely az Atradius rendszerével való összekapcsolódásnak is az eredménye. A biztosítóval való kommunikáció a mindennapi munka részévé vált.”

Az Atradius szerepe

 

Bunge Case Study

Gera László, Hitel- és kintlévőségkezelési vezető, Bunge Zrt.

 

2007-ben született meg a Bunge Zrt. és az Atradius közötti szerződés, amely alapján  az ügyfél nemcsak egyfajta védőhálóban részesül a nemfizetéssel szemben, de állandó tájékoztatásban is a vevőkockázati tényezőkről. A felhalmozott tudás és ismeretanyag alapján születő döntések szakértelmet  tükröznek, amelyből az ügyfél mindenképpen profitál. Gera László kiemeli az Atradius térnyerését a Bunge kockázat kezelésében: „a biztosító választásakor több szempontot kell értékelni. A Bunge estében kiemelt fontosságú volt az is, hogy a szolgáltató több országban jelen legyen, különösen azokban, ahol a Bunge vállalatok is működnek.” Hangsúlyozta, hogy „tudjuk, hogy egy világcég áll mögötte.”

Az eltelt évek lehetővé tették egymás megismerését, a bizalom elmélyülését és  közös célok megfogalmazását. Az agrár- és élelmiszeripari cég képviselőjének megfogalmazása szerint „az Atradius-szal az évek során összecsiszolódtunk, és nem tudom elégszer ismételni az együttműködés fontosságát, a napi kapcsolattartást, amely az Atradius csapatával megfelelően működik.”

Eredmények

A Bunge Zrt-nek az Atradius-szal közösen káresemény bekövetkezésében is része volt. Gera László kijelentése alapján a kárrendezés gyorsan lezajlott, „aszerint, ahogy az le van írva, pontosan a szerződésben meghatározottak szerinti összeg került kifizetésre; az Atradius a szerződésben megfogalmazottakat nemcsak vállalta, hanem teljesítette is.” A cég képviselője nemcsak szakmailag összegzi véleményét az együttműködésről, hanem emberileg is osztályozza azt. Nyomatékosítja azt az időráfordítást, amely egy jó együttműködés kialakulásához mindkét fél részéről szükségeltetik: „a kapcsolat formálódik, csiszolódik… Ez a szerződés is egy érték, amelyben sok közös munka van.”

Gera László szerint az Atradius-szal időt lehet megtakarítani. A hitelbiztosító jelenléte által egy másfajta szemléletmód alakul ki az ügyfélben, amelyet követni lehet, amely „beépül az egész kockázatkezelésbe és lehetővé teszi, hogy szélesebb összefüggésben  gondolkodjunk a kockázatokat illetően.”

Bunge Zrt.

A Bunge Magyarország Zrt. tagja a világ mezőgazdaságában és élelmiszeriparában is vezető szerepet játszó (mintegy 40 országban jelenlevő) Bunge cégcsoportnak, melynek fő tevékenységei átfogják a teljes – a termőföldtől a kiskereskedelmi polcokig („from the farm field to the retail shelf”) terjedő – ellátási láncot.

A vállalat piacvezető a hazai olajos mag feldolgozás, a nagyüzemi élelmiszergyártás és az élelmiszer ellátási lánc működtetésében és fejlesztésében. Feldolgozó tevékenységének központja a Martfűi Növényolajgyár, amely a hazai napraforgó- és repcemag feldolgozásából származó nyers növényi olajokat és takarmányozási célú olajmagdarákat, valamint az itthon és külföldön egyaránt jól ismert Vénusz, Floriol márkájú finomított, kiszerelt étolajtermékeket állítja elő.

Ennek megfelelően partnerei között megtalálhatók a növény termesztők, takarmány felhasználók ill. keverők, a nagy- és kiskereskedelmi láncok, viszonteladók egyaránt.

A Bunge Zrt. egyik legfontosabb célja a hazai és a régiós fogyasztói igények maradéktalan kielégítése, illetve azok folyamatos változásainak követése.